Mina tjänster

Redovisning

Löpande redovisning

Bokföring av alla löpande affärshändelser

Bokslut

Upprättande av årsbokslut och periodbokslut

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning enligt Årsredovisningslagen

Deklaration

Moms och skattedeklaration

Momsavstämningar och upprättande av skattedeklaration till Skatteverket

inkomstdeklaration

Jag upprättar deklarationer, både för juridiska personer och privatpersoner

Administration

Löner

Jag hjälper er att upprätta löner inför löneutbetalning

STÖD PÅ EKONOMIAVDELNINGEN

Jag kan hjälpa till ute på er arbetsplats med förekommande arbetsuppgifter som berör ekonomi och redovisning

BUDGET- OCH LIKVIDITETSPLANERING

Jag upprättar olika slags budgetar som behövs för din verksamhetsplanering